.

Корекција граница и спајање парцела


Мање корекције граница парцела, спајање парцела истог власника, као и одвајање „јавног“ од „осталог“ грађевинског земљишта може се вршити елаборатом геодетских радова чији је саставни део и пројекат геодетског обележавања, на основу члана 68. Закона о планирању и изградњи.

Ово значи да израда пројекта парцелације/препарцелације није потребна за наведене сврхе, што осетно умањује цену и рок израде потребне документације.

Неопходно је само да орган локалне самоуправе изда Информацију о локацији, у којој се наводи да је исправка граница суседних парцела или спајање две или више парцела истог власника могуће на основу елабората геодетских радова, у складу са чланом 68. Закона о планирању и изградњи.
 

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h