Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ СУРЧИН

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ агенција основана је 2003. године, када су геодетски радови из домена одржавања катастра непокретности прешли из надлежности државне управе у приватни сектор.

Током свог постојања и рада, изградили смо репутацију по којој нас наши клијенти познају и препоручују другима – као одговорне професионалце, фокусиране на сваки детаљ.

Ми смо тим искусних инжењера геодезије, који је, користећи најсавременију геодетску опрему и специјализоване геодетске софтверске апликације, способан да изврши сваки геодетски задатак у складу са важећим прописима, као и да објасни све техничке и својинско-правне импликације извршених услуга.

Бавимо се свим врстама геодетских радова и услуга:

 

За вршење наведених послова поседујемо све потребне лиценце надлежних органа (Републичког геодетског завода и Инжењерске коморе Србије).

Наше услуге су од велике користи, а често су и незаобилазни део процедура у поступку легализације и укњижбе објеката, купопродаје земљишта, формирања грађевинских парцела, урбанизма, препарцелације и изградње.

У сарадњи с нашим пословним партнерима архитектонске струке, осим геодетских услуга, обезбеђујемо и понуду пројектанских услуга за потребе изградње објеката и препарцелације земљишта.

На нашим страницама се можете детаљније упознати са основним појмовима, прописима и поступцима:

 

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h