Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Израда геодетских планова

Пре почетка пројектовања објекта или израде пројекта препарцелације, обавезна је израда катастарско-топографског плана на којем ће се одвијати пројектантски захвати. Тиме је избегнуто пројектовање на "нетачним" (неажурним и недовољно детаљним) катастарским плановима, као и каснији проблеми при исходовању употребне дозволе односно потврде пројекта парцелације.

Топографски план

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h