Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Катастарско-топографски план

Катастарско-топографски план садржи положајни и висински приказ терена, положај свих објеката и пратеће инфраструктуре, као и званичне границе катастарских парцела. Овако израђен катастарско-топографски план, у дигиталном и у аналагном облику (на ЦД-у и на паусу) оверава надлежна Служба за катастар непокретности Републичког геодетског завода и он се тада може користити као основа за пројектовање.

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h