Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Инжењерска геодезија

Под појмом инжењерска геодезија подразумевају се сва геодетска мерења која се врше током пројектовања и изградње објеката (велике зграде, путеви, пруге, подземни и надземни водови, хидротехнички објекти итд.), као и мерења којима се прате помаци и деформације током изградње и експлоатације објеката.

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h