Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Нивелација терена

Нивелација терена (обележавање профила, осовина и висинских кота)

Нивелација терена и линијских објеката (саобраћајница, канала, платформи итд.) одређује се прорачуном падова и попречних и подужних профила у жељеном појасу. У сарадњи са извођачем грађевинских радова, дефинишу се елементи (тачке) које је неопходно висински обележити на терену.

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h