Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Постављање репера и праћење слегања објекта

Током времена је потребно периодично проверавати слегање објекта (нарочито ако су у питању велики стамбени, пословни или стамбено-пословни објекти), тако што се увек изнова мери висинска кота на одређеним местима на објекту (на којима се уграђују репери за мерење).

Упоређењем резултата мерења рачунају се помаци и деформације које настају током изградње и експлоатације објеката.

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h