Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Трасирање саобраћајница и водова

Исколчавање трасе представља преношење на терен положаја, димензија и висина пројектованих оса и осталих елемената саобраћајница, водова и других линијских објеката.

Пројектант пројектује на топографској основи терена коју је предходно израдио геодета (тзв. катастарско-топографски план), а потом геодета трасира пројектовано стање на терену, након чега се грађевински радови могу изводити у складу са пројектом.

Пројекат обележавања

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h