Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Израда пројекта геодетског обележавања

Законом је предвиђена обавеза израде Пројекта геодетског обележавања пре формирања грађевинске парцеле, као и пре израде Пројекта парцелације. Пројекат геодетског обележавања чини саставни део Пројекта парцелације,  односно елабората обележавања грађевинске парцеле.


Пример - пројекат геодетског обележавања

Израда пројекта геодетског обележавања

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h