Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Протокол регулације

Протокол регулације је обавезан документ који се уврштава у Главни пројекат изградње објекта. Израђује га геодетска организација на основу елемената дефинисаних локацијском дозволом, односно на основу података из Плана детаљне регулације (уколико је он постоји за подручје на којем је предвиђена изградња конкретног објекта) или на основу другог важећег планског акта.  

Протокол регулације садржи графички и текстуални део, којима су прецизно описане: обележена грађевинска парцела, регулациона линија, грађевинске линије, као и сва задата одстојања која су одређена Локацијском дозволом.

Протокол регулације

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h