RAČUNANJE KUBATURA ISKOPA I NASIPA

Чест проблем на који инвеститори наилазе је немогућност контроле количина ископа одвеженог са градилишта или материјала коришћеног за насипање.

Уколико се изврше геодетска снимања терена у два наврата - пре и после ископавања или насипања, могуће је израчунати разлику у кубатури и тиме спречити грешке и злоупотребе у погледу спорних количина.

pdficon
Пример рачунање кубатура

Primer 1