ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА

СТРАНИЦА У ПРИПРЕМИ...

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015)

Нови закон о озакоњењу бесправно изграђених објеката предвидео је обавезу израде геодетског елабората...