КОРЕКЦИЈА ГРАНИЦА И СПАЈАЊЕ ПАРЦЕЛА

Manje korekcije granica parcela, spajanje parcela istog vlasnika, kao i odvajanje „javnog“ od „ostalog“ građevinskog zemljišta može se vršiti elaboratom geodetskih radova čiji je sastavni deo i projekat geodetskog obeležavanja, na osnovu člana 68. Zakona o planiranju i izgradnji.

Ovo znači da izrada projekta parcelacije/preparcelacije nije potrebna za navedene svrhe, što osetno umanjuje cenu i rok izrade potrebne dokumentacije.

Neophodno je samo da organ lokalne samouprave izda Informaciju o lokaciji, u kojoj se navodi da je ispravka granica susednih parcela ili spajanje dve ili više parcela istog vlasnika moguće na osnovu elaborata geodetskih radova, u skladu sa članom 68. Zakona o planiranju i izgradnji.

GEOMETAR-PROJEKT

Ul. Vojvođanska 79,

11271 Surčin-Beograd

u zgradi Opštine Surčin, 1. sprat, ulaz iz Ul. Braće Puhalović

Kontakt:

Tel./Faks: +381 11 8441 333

Mobilni: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Radno vreme:

ponedeljak-petak:

od 09:00 - 17:00 h