USLUGE


GEODETSKE USLUGE

Geodetsko snimanje objekata i podzemnih vodova

 • Geodetski snimak (za potrebe legalizacije ili tehničkog prijema objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole)
 • Izrada elaborata geodetskih radova (u postupku ozakonjenja objekta)
 • Ucrtavanje i uknjižba objekata u katastru
 • Snimanje podzemnih vodova, ucrtavanje i uknjižba u katastru vodova

Omeđavanje

 • Obnova granica parcela
 • Deoba parcela (parcelacija i preparcelacija)
 • Interna deoba – uređenje načina korišćenja (kada ne postoji mogućnost deobe parcela)
 • Identifikacija parcela na terenu, katastarskom planu i aviosnimku

Formiranje građevinskih parcela

 • Obeležavanje građevinske parcele, građevinske linije i regulacione linije
 • Obeležavanje objekata – iskolčavanje temelja na osnovu glavnog projekta
 • Snimanje temelja objekta (kontrola temelja - potvrda da je temelj postavljen na građevinsku liniju, što je obavezan dokument na gradilištu i u postupku izdavanja upotrebne dozvole)
 • Izrada protokola regulacije
 • Izrada elaborata za provođenje građevinske parcele u katastru
 • Izrada projekta geodetskog obeležavanja (za projekat parcelacije)

Izrada geodetskih planova / podloga za potrebe projektovanja izgradnje i parcelacije

 • Izrada katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja izgradnje i parcelacije
 • Izrada situacionih planova za različite potrebe

Inženjerska geodezija

 • Trasiranje (iskolčavanje trasa) saobraćajnica i vodova
 • Računanje kubatura iskopa i nasipa
 • Obeležavanje objekata – iskolčavanje temelja
 • Nivelacija terena (obeležavanje profila, osovina i visinskih kota)
 • Postavljanje repera i praćenje sleganja objekata

Istražiteljske, savetodavne i konsultantske usluge

 • vezane za uređenje međâ, izgradnju objekata, legalizaciju bespravne gradnje, katastar nepokretnosti, identifikaciju katastarskih parcela, utvrđivanje vlasništva na parcelama, utvrđivanje geneze promena stanja i vlasništva na parcelama, provera da li je izgradnja dozvoljena itd.
GEOMETAR-PROJEKT

Ul. Vojvođanska 79,

11271 Surčin-Beograd

u zgradi Opštine Surčin, 1. sprat, ulaz iz Ul. Braće Puhalović

Kontakt:

Tel./Faks: +381 11 8441 333

Mobilni: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Radno vreme:

ponedeljak-petak:

od 09:00 - 17:00 h