IZRADA PROJEKTA GEODETSKOG OBELEŽAVANJA

Zakonom je predviđena obaveza izrade Projekta geodetskog obeležavanja pre formiranja građevinske parcele, kao i pre izrade Projekta parcelacije. Projekat geodetskog obeležavanja čini sastavni deo Projekta parcelacije, odnosno elaborata obeležavanja građevinske parcele.

primer