PROTOKOL REGULACIJE

Protokol regulacije je obavezan dokument koji se uvrštava u Glavni projekat izgradnje objekta. Izrađuje ga geodetska organizacija na osnovu elemenata definisanih lokacijskom dozvolom, odnosno na osnovu podataka iz Plana detaljne regulacije (ukoliko je on postoji za područje na kojem je predviđena izgradnja konkretnog objekta) ili na osnovu drugog važećeg planskog akta.

Protokol regulacije sadrži grafički i tekstualni deo, kojima su precizno opisane: obeležena građevinska parcela, regulaciona linija, građevinske linije, kao i sva zadata odstojanja koja su određena Lokacijskom dozvolom.

pdficon
Protokol regulacije

Primer 1