INŽENJERSKA GEODEZIJA

Pod pojmom inženjerska geodezija podrazumevaju se sva geodetska merenja koja se vrše tokom projektovanja i izgradnje objekata (velike zgrade, putevi, pruge, podzemni i nadzemni vodovi, hidrotehnički objekti itd.), kao i merenja kojima se prate pomaci i deformacije tokom izgradnje i eksploatacije objekata.

Primer 1