IDENTIFIKACIJA PARCELA

IDENTIFIKACIJA PARCELA NA TERENU, KATASTARSKOM PLANU I NA AVIOSNIMKU

Identifikaciji parcele se pristupa u slučajevima kada klijent ne zna gde se određena parcela nalazi, a nije zainteresovan za obnovu granica parcele, već želi samo okvirne informacije koje bi mu pomogle u donošenju preliminarnih odluka u vezi sa željenom parcelom.

Dakle, ukoliko imate broj katastarske parcele, a ne znate gde je ona na terenu, ili obrnuto – ukoliko posedujete nekretninu, a ne znate njen katastarski broj, činjenično stanje se može utvrditi u postupku identifikacije nepokretnosti.

Takođe, kada je potrebno prikupiti informacije u cilju dokazivanja određenih prava na zemljištu ili u cilju sagledavanja perspektivnosti pokretanja sudskog postupka, dragocen može biti podatak o identifikaciji parcela starog i novog premera (gruntovnog i katastarskog stanja) na područijima na kojima se ne podudaraju oblik i položaj parcela po katastarskim i zemljišno-knjižnim (gruntovnim) planovima.

U skladu sa konkretnim zahtevima, može se izvršiti željena identifikacija na terenu (dovođenjem na lokaciju), na katastarskom planu i preklopom sa avionskim snimcima (fotografije iz vazduha). Na osnovu prikupljenih podataka, može se izraditi Elaborat identifikacije, koji sadrži sve potrebne kartografske informacije, preklope planova, uporedne preglede parcela, povezanost lokacije sa saobraćajnom infrastrukturom, udaljenost od objekata i saobraćajnica, najosnovnije informacije o postojećim planskim i urbanističkim aktima na konkretnom području (mogućnosti građenja ili preparcelacije) i tome slično.

pdficon
Identifikacija parcela

primer

primer