ČEMU SLUŽI GEODETSKI SNIMAK?

S obzirom da su postojeći državni katastarski planovi u velikoj meri neažurni, odnosno neusklađeni sa stvarnim stanjem na terenu, postoji čitav niz postupaka u kojima je potrebna izrada geodetskog snimka, kao što su:

  • postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata (uključujući i sve druge potrebe za objekat koji je u postupku legalizacije, kao što su: dobijanje privremenog kućnog broja zarad prijave prebivališta, dobijanja priključka na elektro-energetsku ili gasovodnu mrežu, izrada tehničkog izveštaja objekta, itd.)
  • postupak tehničkog prijema objekta za dobijanje upotrebne dozvole - geodetski snimak izvedenog stanja građevinskih radova
  • precizno definisanje predmeta kupoprodaje, odnosno određivanje stvarne površine nepokretnosti prilikom kupoprodaje
  • postupak rešavanja imovinsko-pravnih odnosa – utvrđivanje faktičkog stanja kao osnova za rešavanje suvlasničkih odnosa ili za pokretanje spora

pdficon
Geodetski snimak objekata za tehnički prijem