GEODETSKO SNIMANJE OBJEKATA I PODZEMNIH VODOVA

Geodetsko snimanje objekta je neophodno kada objekat nije evidentiran u katastru nepokretnosti, a vlasnik želi da dobije upotrebnu dozvolu, da uknjiži vlasništvo, sprovede postupak ozakonjenja (legalizacije) ili proceduru dokazivanja vlasništva za potrebe kupoprodaje, nasleđivanja, zakupa, hipoteke i sl.

Geodetsko snimanje podzemnih vodova takođe je zakonska obaveza, a istovremeno i pravo i potreba investitora jer se, tek nakon ucrtavanja podzemnih instalacija u katastru vodova, može uknjižiti vlasništvo na izvedenim vodovima, kao i obezbediti nadoknada štete u slučaju da se neopreznim kopanjem podzemni vod ošteti.

Podzemni vodovi se snimaju prilikom njihovog postavljanja – izgradnje, dakle pre njihovog zatrpavanja. Na osnovu geodetskog snimanja izrađuje se Elaborat za evidentiranje postojećeg objekta ili vodova u katastru nepokretnosti. Bez potvrde katastra vodova, ne može se izvršiti tehnički prijem, odnosno izdati upotrebna dozvola za predmetni objekat. Samo na objektima i vodovima koji su evidentirani na katastarskom planu može se uknjižiti vlasništvo ili drugo stvarno pravo.

Dakle, osnovni cilj geodetskog snimanja izgrađenih objekata i izvedenih podzemnih vodova jeste uknjižba i ostvarivanje stvarnih prava na njima.

pdficon
Primer - snimanje objekata

pdficon
Primer - snimanje podzemnih vodova

Primer 1 Primer 2