SITUACIONI I TOPOGRAFSKI PLAN

Situacioni i topografski plan takođe predstavljaju grafički prikaz terena i objekata sa visinskom predstavom ili bez nje, samo što za razliku od katastarsko-topografskog plana, ne sadrži obavezno i prikaz granica katastarskih parcela i ne overava se od strane Republičkog geodetskog zavoda.

Primer 1 Primer 1