ISTRAŽITELJSKE, SAVETODAVNE I KONSULTANTSKE USLUGE

Svakome ko preduzima bilo kakav korak u vezi sa nepokretnostima (kupovina, prodaja, nasleđivanje, regulisanje suvlasničkih odnosa na zemljištu i objektima, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, itd.) preporučujemo da se dobro pripremi, tačnije da obavi što kvalitetnije konsultacije sa stručnim licima, kako bi se upoznao sa važećim propisima i procedurama.

Poznavanje propisa i prakse u oblasti nekretnina i imovinsko-pravnih odnosa od presudnog su značaja za donošenje dobrih odluka. Koliko koja procedura košta i koliko traje, kakve su stvarne i moguće imovinsko-pravne posledice određenih rešenja, samo su neka od pitanja na koje se odgovori u praksi često razlikuju od naše elementarne logike.

Ove „nelogičnosti“ mogu se tumačiti kao posledica prevelikog birokratskog uplitanja ili kao neophodne pravne i tehničke procedure donete u cilju sprečavanja zloupotreba i zaštite svojinskih prava. Bilo kako bilo, nepoznavanje tačnog činjeničnog stanja i važećih propisa iz domena nepokretnosti, kao i oslanjanje na „logiku“, vodiće investitora do pogrešnih odluka i do potencijalno skupih grešaka, koje je ponekad čak i nemoguće ispraviti.

Takođe, od ključnog značaja može biti ispravno i tačno utvrđivanje prava vlasništva (ili suvlasništva) na parcelama. U teoriji ovaj korak nije komplikovan – uzme se list nepokretnosti iz katastra i vidi se na koga je uknjižena određena nepokretnost, kao i da li na njoj ima upisanih tereta i ograničenja. U praksi, međutim, upis prava u katastru, kao i evidencija stanja u pogledu podataka o zemljuštu i objektima često se značajno razlikuju od faktičkog stanja na terenu. Drugim rečima, često se dešava da, kada vam je neophodno da što brže obavite neku proceduru, ustanovite da se u katastru još uvek vode raniji vlasnici, da objekti nisu ucrtani, da se parcela vodi kao poljoprivredno zemljište, a ne kao građevinska parcela, i tome slično. Ovo razlikovanje stanja na terenu od stanja po papirima i uknjiženog stanja po katastru nepokretnosti, vrlo je čest slučaj i vi za taj problem saznajete uvek u onom trenutku kada krenete u proceduru uzimanja kredita, kupoprodaje, ostavinske rasprave... Tada vam predstoji suočavanje sa komplikovanim problemom, angažovanje geometra, arhitekte, advokata... procedure u katastru, opštini, gradu, sudu... čekanje na donošenje rešenja, čekanje na pravosnažnost rešenja... sve ovo kombinovano sa čitavim nizom birokratskih prepreka.

Našim klijentima dajemo besplatne tehničke i pravne savete vezane za uređenje međâ, izgradnju objekata, legalizaciju bespravne gradnje, katastar nepokretnosti, identifikaciju katastarskih parcela, utvrđivanje vlasništva na parcelama, utvrđivanje geneze promena stanja i vlasništva na parcelama, provera da li je izgradnja dozvoljena itd.

Sve konsultacije su besplatne i dajemo ih sa zadovoljstvom jer smatramo da je u obostranom interesu da investitor bude dobro upoznat sa svim procedurama i eventualnim problemima, kako bi mogao da donese dobre odluke, kao i da u svakom trenutku zna šta radimo, zašto to radimo i kakve će tehničke i pravne implikacije naš posao proizvesti.

Nama je ovo naročito važno kako ne bi došlo do nesporazuma, tj. do situacija da nam klijent zameri da smo uradili nešto od čega nema koristi.

Istražiteljske usluge, identifikacija parcela i objekata, kao i utvrđivanje istorijata promena na parcelama predstavljaju usluge koje se naplaćuju u skladu sa obimom i kompleksnošću posla.

Primer 1

Primer 2

Primer 3