ИСТРАЖИТЕЉСКЕ, САВЕТОДАВНЕ И КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ

Свакоме ко предузима било какав корак у вези са непокретностима (куповина, продаја, наслеђивање, регулисање сувласничких односа на земљишту и објектима, изградња, доградња, реконструкција, адаптација, итд.) препоручујемо да се добро припреми, тачније да обави што квалитетније консултације са стручним лицима, како би се упознао са важећим прописима и процедурама.

Познавање прописа и праксе у области некретнина и имовинско-правних односа од пресудног су значаја за доношење добрих одлука. Колико која процедура кошта и колико траје, какве су стварне и могуће имовинско-правне последице одређених решења, само су нека од питања на које се одговори у пракси често разликују од наше елементарне логике.

Ове „нелогичности“ могу се тумачити као последица превеликог бирократског уплитања или као неопходне правне и техничке процедуре донете у циљу спречавања злоупотреба и заштите својинских права. Било како било, непознавање тачног чињеничног стања и важећих прописа из домена непокретности, као и ослањање на „логику“, водиће инвеститора до погрешних одлука и до потенцијално скупих грешака, које је понекад чак и немогуће исправити.

Такође, од кључног значаја може бити исправно и тачно утврђивање права власништва (или сувласништва) на парцелама. У теорији овај корак није компликован – узме се лист непокретности из катастра и види се на кога је укњижена одређена непокретност, као и да ли на њој има уписаних терета и ограничења. У пракси, међутим, упис права у катастру, као и евиденција стања у погледу података о земљушту и објектима често се значајно разликују од фактичког стања на терену. Другим речима, често се дешава да, када вам је неопходно да што брже обавите неку процедуру, установите да се у катастру још увек воде ранији власници, да објекти нису уцртани, да се парцела води као пољопривредно земљиште, а не као грађевинска парцела, и томе слично. Ово разликовање стања на терену од стања по папирима и укњиженог стања по катастру непокретности, врло је чест случај и ви за тај проблем сазнајете увек у оном тренутку када кренете у процедуру узимања кредита, купопродаје, оставинске расправе... Тада вам предстоји суочавање са компликованим проблемом, ангажовање геометра, архитекте, адвоката... процедуре у катастру, општини, граду, суду... чекање на доношење решења, чекање на правоснажност решења... све ово комбиновано са читавим низом бирократских препрека.

Нашим клијентима дајемо бесплатне техничке и правне савете везане за уређење међâ, изградњу објеката, легализацију бесправне градње, катастар непокретности, идентификацију катастарских парцела, утврђивање власништва на парцелама, утврђивање генезе промена стања и власништва на парцелама, провера да ли је изградња дозвољена итд.

Све консултације су бесплатне и дајемо их са задовољством јер сматрамо да је у обостраном интересу да инвеститор буде добро упознат са свим процедурама и евентуалним проблемима, како би могао да донесе добре одлуке, као и да у сваком тренутку зна шта радимо, зашто то радимо и какве ће техничке и правне импликације наш посао произвести.

Нама је ово нарочито важно како не би дошло до неспоразума, тј. до ситуација да нам клијент замери да смо урадили нешто од чега нема користи.

Истражитељске услуге, идентификација парцела и објеката, као и утврђивање историјата промена на парцелама представљају услуге које се наплаћују у складу са обимом и комплексношћу посла.

Primer 1

Primer 2

Primer 3