ПОСТАВЉАЊЕ РЕПЕРА И ПРАЋЕЊЕ СЛЕГАЊА ОБЈЕКТА

Током времена је потребно периодично проверавати слегање објекта (нарочито ако су у питању велики стамбени, пословни или стамбено-пословни објекти), тако што се увек изнова мери висинска кота на одређеним местима на објекту (на којима се уграђују репери за мерење).

Упоређењем резултата мерења рачунају се помаци и деформације које настају током изградње и експлоатације објеката.