КАКО ДО ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ?

2014. године су усвојене измене и допуне Закона о планирању и изградњи, којим су прописане процедуре за грађење објеката.

Примена Закона о планирању и изградњи је детаљно објашњена на специјалној web страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:

http://gradjevinskedozvole.rs/

Изменама закона је прописано да вас кроз целу обједињену процедуру води архитекта/пројектант, тако да више нема потребе да „обијате шалтере” и „гањате папире”.

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ

Ул. Војвођанска 79,

11271 Сурчин-Београд

у згради Општине Сурчин, 1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић

Контакт:

Тел/Факс: +381 11 8441 333

Мобилни: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Радно време:

понедељак-петак:

од 09:00 - 17:00 h