ЦЕНЕ УСЛУГА И НАЧИН РАДА


Сваки објекат и свака парцела је засебна јединица у погледу прописа о премеру и катастру, планирању и изградњи, о пољопривредном земљишту итд. Дакле, свака непокретност је специфична у погледу имовинско-правног и сваког другог статуса, а нарочито у погледу важећих прописа за подручје у којем се конкретна парцела или објекат налази.

Наша агенција не одређује цене услуга паушално, али, иако постоји ценовник услуга, коначна цена зависи од бројних фактора (толико бројних да их је чак и у овом тексту нерационално наводити појединачно).

Зато је најпре неопходно у потпуности дефинисати послове које је потребно одрадити, а то чинимо у директном разговору са клијентима, на основу броја парцеле, увидом у постојеће катастарске планове, идентификацијом терена на авионским снимцима и прегледом релевантне документације коју нам клијент предочава. Том приликом сагледавамо жеље и потребе инвеститора у светлу важећих прописа и, по потреби, дајемо бесплатне техничке и правне савете.

Треба имати у виду и да су закони и други прописи (као и њихова тумачења!) компликовани и неразумљиви лаицима за ову област, а као да то није довољно, још се и често мењају. Такође, важно је напоменути да и странке често имају веома различите потребе и специфичне проблеме и захтеве, тако да је дефинисање посла телефонским разговором најлошији могући приступ. У пракси се небројено пута показало да уопштени телефонски разговори лако доводе до неспоразума.

Имајући у виду конкретне потребе, намере и захтеве наших клијената, увек је неопходно најпре сагледати све елементе који су од значаја за реализацију одређеног посла, као и за усклађивање намере инвеститора са важећим прописима.

Из наведених разлога, најважније је најпре прецизно дефинисти врсту и обим посла који је заиста потребан клијенту, након чега се могу прецизно обрачунати цена услуге, рокови и други битни елементи.

Наплату наших услуга по правилу вршимо НАКОН завршетка посла.

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ

Ул. Војвођанска 79,

11271 Сурчин-Београд

у згради Општине Сурчин, 1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић

Контакт:

Тел/Факс: +381 11 8441 333

Мобилни: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Радно време:

понедељак-петак:

од 09:00 - 17:00 h