КОРЕКЦИЈА ГРАНИЦА И СПАЈАЊЕ ПАРЦЕЛА

Мање корекције граница парцела, спајање парцела истог власника, као и одвајање „јавног“ од „осталог“ грађевинског земљишта може се вршити елаборатом геодетских радова чији је саставни део и пројекат геодетског обележавања, на основу члана 68. Закона о планирању и изградњи.

Ово значи да израда пројекта парцелације/препарцелације није потребна за наведене сврхе, што осетно умањује цену и рок израде потребне документације.

Неопходно је само да орган локалне самоуправе изда Информацију о локацији, у којој се наводи да је исправка граница суседних парцела или спајање две или више парцела истог власника могуће на основу елабората геодетских радова, у складу са чланом 68. Закона о планирању и изградњи.

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ

Ул. Војвођанска 79,

11271 Сурчин-Београд

у згради Општине Сурчин, 1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић

Контакт:

Тел/Факс: +381 11 8441 333

Мобилни: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Радно време:

понедељак-петак:

од 09:00 - 17:00 h