ПРОЦЕДУРА ДОБИЈАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Oбједињенa процедурa за добијање грађевинске дозволе описана је на специјализованој web страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:

http://gradjevinskedozvole.rs/

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ

Ул. Војвођанска 79,

11271 Сурчин-Београд

у згради Општине Сурчин, 1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић

Контакт:

Тел/Факс: +381 11 8441 333

Мобилни: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Радно време:

понедељак-петак:

од 09:00 - 17:00 h