ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ СУРЧИН


Агенција ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ основана је 2003. године, када су геодетски радови из домена одржавања катастра непокретности прешли из надлежности државне управе у приватни сектор.

Током свог постојања и рада, изградили смо репутацију по којој нас наши клијенти познају и препоручују другима – као одговорне професионалце, фокусиране на сваки детаљ.

Ми смо тим искусних инжењера геодезије, који је, користећи најсавременију геодетску опрему и специјализоване геодетске софтверске апликације, способан да изврши сваки геодетски задатак у складу са важећим прописима, као и да објасни све техничке и својинско-правне импликације извршених услуга.

Бавимо се свим врстама геодетских радова и услуга:

 • снимање објеката и водова,
 • израда геодетског снимка,
 • израда Елабората геодетских радова за озакоњење објекта
 • обнова граница парцела, деоба и стапање парцела
 • формирање грађевинских парцела
 • израда катастарско-топографских планова за потребе пројектовања,
 • израда ситуационих и топографских планова за најразличитије потребе,
 • инжењерска геодезија у поступку изградње објеката и инфраструктуре,
 • израда геодетских елабората за провођење промена у катастру,
 • остали геодетски и катастарски послови.

За вршење наведених послова поседујемо све потребне лиценце надлежних органа (Републичког геодетског завода и Инжењерске коморе Србије).

Наше услуге су од велике користи, а често су и незаобилазни део процедура у поступку легализације и укњижбе објеката, купопродаје земљишта, формирања грађевинских парцела, урбанизма, препарцелације и изградње.

У сарадњи с нашим пословним партнерима архитектонске струке, осим геодетских услуга, обезбеђујемо и понуду пројектанских услуга за потребе изградње објеката и препарцелације земљишта.

На нашим страницама се можете детаљније упознати са основним појмовима, прописима и поступцима:

 • Легализације бесправне градње - озакоњење објеката
 • Добијања грађевинске дозволе
 • Парцелације и препарцелације земљишта
ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ

Ул. Војвођанска 79,

11271 Сурчин-Београд

у згради Општине Сурчин, 1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић

Контакт:

Тел/Факс: +381 11 8441 333

Мобилни: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Радно време:

понедељак-петак:

од 09:00 - 17:00 h