Trasiranje saobraćajnica i vodova

Исколчавање трасе представља преношење на терен положаја, димензија и висина пројектованих оса и осталих елемената саобраћајница, водова и других линијских објеката.

Пројектант пројектује на топографској основи терена коју је предходно израдио геодета (тзв. катастарско-топографски план), а потом геодета трасира пројектовано стање на терену, након чега се грађевински радови могу изводити у складу са пројектом.

pdficon
Пројекат обележавања